TIÊU CHUẨN TWIN BEDPhòng
Standard Twin Bed Room
Người lớn Trẻ em

(Dưới 12 tuổi)
Phòng trống Khu vực Tỷ lệ

(Mỗi đêm cho mỗi phòng)
2
1
1
35m 2
40.00 USD
29 USD
DELUXE VỚI ban côngPhòng
Sang trọng với ban công
Người lớn Trẻ em

(Dưới 12 tuổi)
Phòng trống Khu vực Tỷ lệ

(Mỗi đêm cho mỗi phòng)
2
1
2
40m 2
50.00 USD
37 USD
GIA ĐÌNH CAO CẤP VỚI ban côngPhòng
Gia đình cao cấp với ban công
Người lớn Trẻ em

(Dưới 12 tuổi)
Phòng trống Khu vực Tỷ lệ

(Mỗi đêm cho mỗi phòng)
2
2
2
40m 2
50.00 USD
41 USD
GIA ĐÌNH DELUXEPhòng
Gia đình sang trọng
Người lớn Trẻ em

(Dưới 12 tuổi)
Phòng trống Khu vực Tỷ lệ

(Mỗi đêm cho mỗi phòng)
2
2
1
40m 2
60.00 USD
41 USD